Publikační činnost

Členové VLHS výsledky svého bádání zveřejňují prostřednictvím všech dostupných médií. Pravidelně publikují v řadě odborných časopisů i v denním tisku. Odborné konzultace poskytují například České televizi a Českému rozhlasu. Podíleli se na tvorbě několika televizních dokumentů. Přispívají také do sborníků Jihočeského muzea. Samostatnou kapitolu pak tvoří řada vlastních publikací. Zde jsou některé z nich:

 

                             

Cíl České Budějovice              Rotory na obloze                     MiG - náš osud                         1. stíhací letecký pluk
Jiří Zabranský, Jiří Šilha             Jaroslav Matoulek, T. Soušek      Tomáš Soušek, Jiří Šilha            Jiří Šilha
Jihočeské muzeum, 2006          AVIS, 2006                                AVIS, 1999                               1994
(Nálety na ČB 1945)                 (50 let vrtulníků v armádě)            (Historie 1. slp "Zvolenského")     (50. výročí vzniku 1. slp)